censurer شترمرغ کردستان ظرفیت شترمرغ واحدهای نیمه صنعتی

censurer: شترمرغ کردستان ظرفیت شترمرغ واحدهای نیمه صنعتی تولید کردستان

گت بلاگز اخبار اجتماعی اثاث کشی خبرگزاریهای رسمی از خبر رسان تلگرام به خبر رسانهای داخلی،مشتریان آنها را چقدر کم کرده؟ / عباس عبدی

در درجه اول هنگامي كه فيلترينگ گسترده رخ مي‌دهد و حتي فيلترشكن‌ها نيز مشمول فيلترينگ مي‌شوند، طبيعي است كه افت شديد اوليه‌اي در استفاده از پيام‌رسان فيلتر شده ا

اثاث کشی خبرگزاریهای رسمی از خبر رسان تلگرام به خبر رسانهای داخلی،مشتریان آنها را چقدر کم کرده؟ / عباس عبدی

عباس عبدی: اثاث کشی خبرگزاریهای رسمی از خبر رسان تلگرام به خبر رسانهای داخلی،مشتریان آنها را چقدر کم کرده؟

عبارات مهم : طبيعي

در درجه اول هنگامي كه فيلترينگ گسترده رخ مي دهد و حتي فيلترشكن ها نيز مشمول فيلترينگ مي شوند، طبيعي است كه افت شديد اوليه اي در استفاده از پيام رسان فيلتر شده است رخ دهد. ولي اين افت بعد از مدتي جبران مي شود. زيرا افراد كم كم شيوه هاي عبور از آن را ياد مي گيرند. به همين دليل كسي كه اين آمار را ارايه داد، اصلا به اين مساله نپرداخت كه رقم ٨٥٠، كمترين تعداد بازديدكنندگان در پي آن افت بوده كه بعد از چند روز جبران و دو برابر شده است و به رقم يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون بازديد رسيده است.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:تغییرات تعداد کانال های فعال تلگرامی، تعداد مطالب تولیدی و رد و بدل شده است و بالاخره تعداد بازدیدها سه مولفه مهم و البته ظاهری جهت قضاوت راجع به میزان موفقیت آمیز بودن فیلترینگ است.

اثاث کشی خبرگزاریهای رسمی از خبر رسان تلگرام به خبر رسانهای داخلی،مشتریان آنها را چقدر کم کرده؟ / عباس عبدی

يكشنبه شب در برنامه خبري تلويزيون در اين باره توضيح دادند كه هر سه شاخص افت كرده است و اين نشانه موفقيت فيلترينگ است.

در اثبات آن مدعي شدند كه تعداد بازديدها از ٢ ميليارد و ۴۰۰ ميليون مورد به حدود يك سوم يعني ٨٥٠ ميليون بازديد كاهش يافته هست. كانال هاي فعال و پست هاي گذاشته شده است نيز كم وبيش به همين ترتيب كاهش يافته هست. طبيعي است كه قصد گوينده اثبات موفقيت آميز بودن سياست فيلترينگ است.

در درجه اول هنگامي كه فيلترينگ گسترده رخ مي‌دهد و حتي فيلترشكن‌ها نيز مشمول فيلترينگ مي‌شوند، طبيعي است كه افت شديد اوليه‌اي در استفاده از پيام‌رسان فيلتر شده ا

ولي اين آمار بر فرض درست بودن نه تنها نمي تواند اين ادعا را اثبات كند، بلكه چه بسا به معناي شكست كامل آن تلقي شود.

چرا؟ در درجه اول هنگامي كه فيلترينگ گسترده رخ مي دهد و حتي فيلترشكن ها نيز مشمول فيلترينگ مي شوند، طبيعي است كه افت شديد اوليه اي در استفاده از پيام رسان فيلتر شده است رخ دهد. ولي اين افت بعد از مدتي جبران مي شود. زيرا افراد كم كم شيوه هاي عبور از آن را ياد مي گيرند. به همين دليل كسي كه اين آمار را ارايه داد، اصلا به اين مساله نپرداخت كه رقم ٨٥٠، كمترين تعداد بازديدكنندگان در پي آن افت بوده كه بعد از چند روز جبران و دو برابر شده است و به رقم يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون بازديد رسيده است.

اگر فيلترينگ موفق بود، روند كاهشي بايد مستمر مي بود نه آنكه با يك روند افزايشي و حتي جهشي دوباره مواجه شود. راجع به كاهش تعداد كانال ها و گروه ها و پست ها نيز بايد گفت، اين كاهش مربوط به حضور دستوري هست. به عبارت ديگر كانال هاي دولتي و رسمي و وابسته به نهادهاي رسمي فعاليت كانال خود را متوقف كرده اند. اين كار نيازمند به فيلترينگ نبود، كافي بود دستور رسمي داده مي شد تا اين اتفاق بيفتد. به علاوه بيشتر آنها به اميد بازگشت هستند و هنوز كانال خود را از بین بردن نكرده اند فقط پست جديد در آن نمي گذارند.

اثاث کشی خبرگزاریهای رسمی از خبر رسان تلگرام به خبر رسانهای داخلی،مشتریان آنها را چقدر کم کرده؟ / عباس عبدی

تمامي يا حداقل بخش اصلي از كاهش آمار مذكور، مربوط به توقف فعاليت همين كانال ها است كه حضور آنها در خبر رسان تلگرام به نفع سياست هاي رسمي بود.

آخرين پست هاي يكي از خبرگزاري هاي بزرگ كشور در خبر رسان تلگرام به طور میانگین بالاي صد هزار بيننده داشت. اكنون و بالاجبار كه به سروش تبعيد شده است اند، حدود ٢ درصد آن بازديدها را دارند و اعضاي كانال آنها نيز به كمتر از ١٠ درصد رسيده هست. طبيعي است تعداد زيادي از پست هاي توليدي مربوط به همين كانال هاي رسمي بود كه اكنون از خبر رسان تلگرام خارج شده است اند و همه آنها نيز پشيمان هستند زيرا مخاطبان و اثرگذاري خود را از دست داده اند.

در درجه اول هنگامي كه فيلترينگ گسترده رخ مي‌دهد و حتي فيلترشكن‌ها نيز مشمول فيلترينگ مي‌شوند، طبيعي است كه افت شديد اوليه‌اي در استفاده از پيام‌رسان فيلتر شده ا

تلگرام براي چه فيلتر شد؟ آيا براي جلوگيري از حضور فارس، تسنيم، ايرنا و ايسنا بود؟ آيا نشانه از بین بردن پست هاي توليدي اين خبرگزاري ها و نمونه هاي مشابه بود؟ آيا مي درخواست کردند خوانندگان آنها را از اين فضا بيرون كنند؟ اگر اينها نشانه اصلي بوده به طور قطع موفقيت داشته است! ولي اگر نشانه جلوگيري از فعاليت كانال ها و گروه هايي بوده كه به لحاظ سياسي مطلوب فيلتركنندگان نيستند، در اين صورت چيزي جز شكست براي آن نمي توان گفت، فقط بازار فروشندگان VPN را داغ كرده اند كه بايد مورد مطالعه جداگانه اي قرار گيرد.

نكته ديگر اينكه فيلترينگ اثرات منفي و مغاير با خواست فيلتركنندگان نيز گذاشته هست. براي نمونه پيش از اين خودم چندين كانال خبرگزاري ها را مي ديدم. حالا كه از خبر رسان تلگرام رفته اند، ديگر امكان استفاده از آن را ندارم. مگر اينكه برحسب مورد به سايت آنها مراجعه كنم كه بسيار كم اتفاق مي افتد.

اثاث کشی خبرگزاریهای رسمی از خبر رسان تلگرام به خبر رسانهای داخلی،مشتریان آنها را چقدر کم کرده؟ / عباس عبدی

بنابر اين حضور اين شبكه هاي خبري و ديگر كساني كه به علت دستور رسمي از خبر رسان تلگرام بيرون رفتند، خبر رسان تلگرام را تبديل به فضاي يكدستي مي كند كه فاقد مسابقه خبررساني و تحليل است و اين وضع براي آنچه فيلتركنندگان نگرانش بودند، خطرناك تر است.

به نظر مي رسد كه در جريان فيلترينگ تلگرام، حتي به اندازه غيرقانوني كردن استفاده از ماهواره تامل و برنامه ريزي و انديشه نشده است.

هرچند اكنون مساله ماهواره به كلي منتفي شده است هست، ولي همچنان قانون آن در كتاب ها وجود دارد و ديش هاي ماهواره و فيلترشكن هاي موجود، تبديل به نمادي شده است اند كه بي ارتباطي قانون و مقررات با نيازها و خواست هاي مردم را نشان مي دهد. همه عوارض اين کارها يك طرف، اينكه مردم به راحتي هرچه تمام تر مجبور به ناديده گرفتن اين احكام شوند و اعتبار مقررات و قانون زير پرسش برود، يك طرف.

واژه های کلیدی: طبيعي | قانون | تلگرام | استفاده | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog