censurer شترمرغ کردستان ظرفیت شترمرغ واحدهای نیمه صنعتی

censurer: شترمرغ کردستان ظرفیت شترمرغ واحدهای نیمه صنعتی تولید کردستان

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ۱۹ هزار میلیارد از سهم یارانه‌های نقدی از بین بردن شد

درحالی تاکنون دولت در هر سال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی پرداخت کرده است که این رقم را جهت سال آینده تا ۲۳ هزار میلیارد تومان کم کردن داده ه

۱۹ هزار میلیارد از سهم یارانه‌های نقدی از بین بردن شد

۱۹ هزار میلیارد از سهم یارانه های نقدی از بین بردن شد

عبارات مهم : قانون

درحالی تاکنون دولت در هر سال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه های نقدی پرداخت کرده است که این رقم را جهت سال آینده تا ۲۳ هزار میلیارد تومان کم کردن داده هست. با کم کردن 19 هزار میلیاردی هزینه یارانه نقدی باید در انتظار از بین بردن گسترده یارانه بگیران بود.

به گزارش ایسنا، بر اساس آنچه که در لایحه بودجه ۱۳۹۷ و در تبصره ۱۴ مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها آمده در مجموع قرار است تا از محل منابع شرکت هدفمندی یارانه ها که از اصلاح قیمت حامل های انرژی به آن تخصیص داده شده است پیدا می کند تا ۳۷ هزار میلیارد تومان در چند بخش هزینه شود. این درحالی است که در قانون بودجه امسال این رقم حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان آینده نگری شده است بود که با کم کردن ۱۰ هزار میلیاردی همراه هست. با این حال هر ساله حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان به طور قانونی جهت صرف در قانون هدفمندی یارانه ها از خزانه عمومی برداشت می شود.

۱۹ هزار میلیارد از سهم یارانه‌های نقدی از بین بردن شد

بخش اول هزینه کرد این ۳۷ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی وغیرنقدی به خانوارها تخصیص داده شده است دارد که حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان آینده نگری شده است هست، در حال حاضر با توجه به حجم حدود ۷۷ میلیون نفری یارانه بگیر دولت در سال نزدیک به ۴۲ هزار میلیارد تومان دراین باره هزینه می کند. در قانون بودجه امسال جهت پرداخت نقدی و غیرنقدی خانوارها حدود ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است بود که در عمل بیش از این پرداخت شد.

در این شرایط با توجه به کم کردن ۱۹ هزار میلیاردی که اتفاق افتاده باید انتظار از بین بردن تعداد قابل توجهی از یارانه بگیران را داشت، آیا که اگر قرار باشد فقط ۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت شود باید تا حدود نیمی از یارانه بگیران فعلی از بین بردن شوند تا رقم ۲۳ هزار میلیاردی پاسخگوی پرداخت های نقدی باشد.

درحالی تاکنون دولت در هر سال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی پرداخت کرده است که این رقم را جهت سال آینده تا ۲۳ هزار میلیارد تومان کم کردن داده ه

افزایش سهم خانوارهای هدف

همچنین از درآمد ۳۷ هزار میلیاردی تا ۷ هزار میلیارد تومان جهت کم کردن فقر مطلق در خانواده های نشانه از طریق زیاد کردن پرداخت به خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و شرکت بهزیستی است تعلق می گیرد. این مورد جهت امسال نیز در قانون بودجه گنجانده شده است بود که به حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان می رسید در نتیجه جهت این خانوارها نیز زیاد کردن ۳۰۰۰ میلیاردی منابع وجود دارد.

۳۷۰۰ میلیارد تومان جهت سهم درمان

۱۹ هزار میلیارد از سهم یارانه‌های نقدی از بین بردن شد

همچنین از منابع ۳۷ هزار میلیاردی حدود ۳۷۰۰ میلیارد تومان جهت صرف در ماده ۴۶ قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تخصیص داده شده است دارد. براین اساس این رقم جهت کم کردن سهم هزینه های سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو و درمان بیماری های خاص و صعب العلاج تعلق می گیرد.

۳۳۰۰ میلیارد جهت خرید یارانه نان و خرید تضمینی گندم

درحالی تاکنون دولت در هر سال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی پرداخت کرده است که این رقم را جهت سال آینده تا ۲۳ هزار میلیارد تومان کم کردن داده ه

در مورد مابقی هزینه کرد منابع کل حدود ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان جهت یارانه نان و خرید تضمینی گندم تخصیص داده شده است پیدا کرده است.

اما در بند «ب» تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اعلام شده است در سال آینده نام شرکت هدفمندی یارانه ها به صندوق رفاه اجتماعی عوض کردن خواهد کرد و با اصلاح اساسنامه آن از جهت موضوع، ساختار و دیگر ابعاد به منظور انجام ماموریت تازه تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت. همچنین اموال و دارایی های این شرکت به صندوق رفاه اجتماعی تعلق خواهد داشت.

۱۹ هزار میلیارد از سهم یارانه‌های نقدی از بین بردن شد

همچنین براساس بند «ج» این تبصره وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور عزیزمان ایران و شرکت ملی گاز کشور عزیزمان ایران موظف است کلیه وجوه عمومی از جمله درآمد حاصل از فروش داخلی پنج فرآورده نفتی اصلی، سوخت هوایی و گاز طبیعی را از ابتدای سال آینده به حساب متمرکز ریالی و ارزی به نام خزانه داری کل کشور که تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت نزد بانک مرکزی افتتاح می شود واریز کند. خزانه داری کل ماهانه سهم هدفمندی یارانه ها مربوط به این شرکت ها را با اولویت نسبت به سایر تکالیف از حساب ها برداشت خواهد کرد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی یا عمومی است.

در این رابطه بانک مرکزی موظف است به گونه ای عمل کند که شرکت ملی گاز کشور عزیزمان ایران و شرکت های گاز استانی و همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از سال آینده به صورت برخط اطلاعات پرداخت مربوط به کلیه مشترکین را دراختیار داشته باشد.

واژه های کلیدی: قانون | یارانه | قانونی | سال آینده | لایحه بودجه | یارانه بگیر | یارانه نقدی | پرداخت یارانه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog